La traducción literaria. Nuevas investigaciones.

Comares Col.: Interlingua, Granada.
ISBN: 978-84-9045-325-4

 

Esta obra presenta unha parte da investigación sobre tradución literaria en España no período 1980-2015. Nela trátanse aspectos teóricos e instrumentais da tradución en ámbito institucional e académico; analízanse os seus recentes fluxos nos principais campos literarios ibéricos e preséntanse estudos de caso escolmados por xénero literario (novela negra, literatura de xénero poscolonial, narrativa infantil e xuvenil, poesía e teatro en ámbito ibérico.

Detállanse os marcos teóricos dos máis recentes proxectos de investigación sobre tradución literaria en España, así como as ferramentas telemáticas (bases de datos, bibliotecas dixitais, catálogos etc.) desenvolvidas nestas investigacións. Ofrécese, alén diso, un diagnóstico das axudas á tradución e analízase a incidencia das feiras internacionais como lugar de negociación de traducións literarias. Dado que ningún intercambio cultural é posible sen mediación persoal, figura unha galería de tradutores e tradutoras das culturas españolas. Así mesmo, analízanse os fluxos de tradución literaria ao español, e desde e cara ao catalán, o éuscaro e mais o galego.

Este retrato teórico, instrumental e académico da tradución literaria en España identifica os axentes (mediadores e políticas), analiza as relacións intersistémicas (ámbito autonómico e estatal) ademais amosa outros resultados de investigación.

 

PRENSA

 

RESEÑAS

  • Madrygal n.º 20
  • Boletín Galego de Literatura
  • Transfer
  • Hermeneus
  • Grial
  • Quaderns. Revista de Traducció (2016) n.º 24
  • Trans