Traducións non literarias en BITRAGA (1980-2012)

Este proxecto censa as traducións non literarias editadas en formato libro realizadas no período 1980-2012 e inclúe a tradución dos textos de creación en lingua galega no exterior. Pretendemos proxectar así a produción traducida cara ao exterior e trazar un panorama comparativo de exportación e importación de textos non literarios.

Título Traducións non literarias en BITRAGA (1980-2012)
Entidade financieira Universidade de Vigo (Vicerreitoría de Investigación).
Referencia 00VI 131 H 64102
Contratos do programa con grupos de referencia 11VIA10
Entidades participantes Universidade de Vigo
Duración dende: 2011 ata: 2012
Investigadora responsabel
Número de investigadores/as participantes 5