Ampliación, revisión e mellora da base de datos BITRAGA (Biblioteca da Tradución Galega)

O proxecto revisa o catálogo das traducións realizadas no período 1980-2011. Nesta fase de elaboración do censo, facemos balance e comprobamos que hai elementos que se deben mellorar co fin de obter datos fiables e rigorosos e proceder ao estudo cualitativo da produción traducida dende e cara á lingua galega.

Título Ampliación, revisión e mellora da base de datos BITRAGA (Biblioteca da Tradución Galega)
Entidade financieira Universidade de Vigo (Vicerreitoría de Investigación)
Referencia H003 131 H 64102.
Contratos do programa con grupos consolidados 10VIB08
Entidades participantes Universidade de Vigo
Duración dende 2010 ata: 2011
Investigadora responsabel
Número de investigadores/as participantes 5