Ampliación da BITRAGA (1980-2013)

O proxecto dálle continuidade ao anterior, revisa e censa as traducións non literarias editadas en formato libro realizadas no período 1980-2013 e inclúe as traducións publicadas dentro e fóra de Galicia. Pretendemos proxectar así a produción non literaria traducida coa fin de trazar un panorama comparativo rigoroso e fiable de exportación e importación de textos non literarios.

Título Ampliación da BITRAGA (1980-2013)
Entidade financieira Universidade de Vigo (Vicerreitoría de investigación)
Referencia 12VI16
Contratos do programa con grupos de investigación 2012
Entidades participantes Universidade de Vigo
Duración dende: 2012 ata: 2013
Investigadora responsabel
Número de investigadores/as participantes 5