A Biblioteca da tradución literaria galega (1980-2008)

O proxecto tiña como obxectivo fundamental darlle continuación ao iniciado na fase anterior. Recóllese información sobre títulos, autorías, tradutores/as, combinacións lingüísticas, xéneros, lugar e data de publicación (e de reedición, de ser o caso), número de exemplares publicados etc.; así como o lugar onde se poden localizar os textos literarios traducidos. Ademais de compilar os nomes e títulos traducidos cara á lingua galega, preténdese proxectar a produción traducida.

Título A Biblioteca da tradución literaria galega (1980-2008)
Entidade financieira Universidade de Vigo (Vicerreitoría de Investigación)
Referencia H712 122F 64102
Contratos do programa con grupos consolidados 07VIA28
Entidades participantes Universidade de Vigo
Duración desde 2007 hasta: 2008
Investigadora responsabel
Número de investigadores/as participantes 5